Kredyt gotówkowy a inne wydatki – na co położyć nacisk?

Spłata kredytu to proces bardzo czasochłonny, który wymaga odpowiedniego zreorganizowania swoich finansów. Stawka jest tu bardzo duża, gdyż opóźnienia w spłacie, mogą skutkować wszczęciem stosownego postępowania przez bank. Jak zatem zarządzać swoimi finansami w trakcie spłacania kredytu? Czy trzeba skupiać się wyłącznie na nim, czy też można pozwolić sobie na jakieś dodatkowe wydatki?

Jak spłacać kredyt, by „było dobrze”?

Kredyt gotówkowy to specyficzny, a zarazem najprostszy i najbardziej elastyczny produkt finansowy. Mimo to jeśli chce się go spłacić w terminie (zwłaszcza przy ograniczonych przychodach), to trzeba przyjąć określoną strategię działania.

Najpierw kredyt – niezależnie od tego, jakie rachunki ma się jeszcze do spłacenia, zobowiązanie kredytowe nie może „czekać”. Nawet pewne opóźnienie w spłacie czynszów lub rachunków za niektóre media, nie będzie skutkowało tak poważnymi reperkusjami, jak opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego. Oczywiście jeśli opóźnienie to ograniczy się do jednego lub dwóch dni, nie pozostaną z tego tytułu wyciągnięte żadne konsekwencje. Gorzej, jeśli problem ten będzie trwał znacznie dłużej.

Dobry termin to podstawa – przy zaciąganiu kredytu warto zwrócić szczególną uwagę na termin spłaty każdej z rat. Wiele banków pozwala swoim klientom wybrać odpowiedni dzień spłaty, aczkolwiek wszystko zależy tu od zapisu w umowie. Jeśli klient ma taką możliwość, to powinien on ustawić ów termin możliwie blisko daty przelewu wynagrodzenia. Tylko w ten sposób można liczyć na to, że zawsze znajdą się środki na spłatę zadłużenia.

Nadpłata – dobrą praktyką jest nadpłacanie kredytu. W ten sposób można nie tylko przyspieszyć spłatę, ale też – w miarę możliwości – ograniczyć wynikające z tego zobowiązania koszty. Oczywiście należy pamiętać, że niektóre banki – przynajmniej przez jakiś czas od momentu zaciągnięcia kredytu – pobierają opłatę za nadpłacone środki. Warto tą kwestię wyjaśnić sobie z bankiem!

A co, jeśli będzie opóźnienie? Jeśli jednak okaże się, że z różnych (często niezależnych od kredytobiorcy) powodów nie będzie można spłacić istniejącego zobowiązania, to koniecznie i to jak najszybciej, należy udać się do banku w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Warto zrobić to wcześniej, gdy nie zapadł jeszcze termin spłaty kolejnej raty kredytu. Działając w ten sposób można mieć pewność, że bank ograniczy (przynajmniej w jakimś zakresie) wynikające z tego faktu opłaty dodatkowe.

Podsumowując, zarządzanie pieniędzmi w trakcie spłaty kredytu jest możliwe. Niezależnie od przyjętej strategii warto po prostu… oszczędzać. Zdobyte w ten sposób środki można wykorzystać w dowolny sposób.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.specjalnykredyt.pl/index.php?trackback/26

This post's comments feed