Kredyt gotówkowy a zdolność kredytowa – co ma tutaj znaczenie?

W procesie starania się o kredyt gotówkowy instytucje bankowe przeprowadzają weryfikację zdolności kredytowej swoich potencjalnych dłużników. Oznacza to, że tego typu zobowiązania finansowe nie są dostępne dla każdego, kto wyrazi chęć skorzystania z dodatkowego źródła środków na realizację swojego celu. Jest to w pewnym sensie mechanizm zabezpieczający, którego naczelnym zadaniem jest ochrona interesów banku, a także samego zainteresowanego. Oczywiście, badanie zdolności kredytowej nie jest w stanie zapobiec wszelkim możliwym komplikacjom. Powoduje ono jednak często po prostu sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o kredyt gotówkowy nie jest niewypłacalna.

Znaczenie przychodów dla zdolności kredytowej

Banki weryfikują to, ile zarabiamy oraz w jaki sposób osiągamy nasze przychody. Chodzi tutaj o ustalenie, czy nasze dochody mają charakter stabilny, czy też może są one jedynie sporadyczne. Gromadzi się tutaj odpowiednią dokumentację. W zależności od tego, na jakiej podstawie zarobkujemy, możemy być zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń od pracodawcy, czy też zleceniodawcy. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą nieraz wykorzystuje się deklaracje podatkowe, czy też wyciągi bankowe do stwierdzenia wysokości przychodów.

Znaczenie wydatków dla zdolności kredytowej

Same przychody nie definiują jednak całokształtu naszej sytuacji finansowej, ponieważ możemy mieć przecież ogromne wydatki. Dlatego właśnie ten aspekt również podlega weryfikacji. Często ma ona charakter szacunkowy poprzez, przykładowo, złożenie oświadczenia o liczbie osób pozostających na naszym utrzymaniu. Konkretne procedury zależą jednak od instytucji bankowej. Bilans zarobków i wydatków pozwala na stwierdzenie, ile zostanie w naszym budżecie na spłatę rat.

Znaczenie historii zobowiązań dla zdolności kredytowej

Na podstawie historii kredytowej banki sprawdzają naszą wiarygodność oraz podejście do obowiązków związanych ze spłatą rat. Wbrew częstemu przekonaniu, brak jakichkolwiek pozycji w historii zobowiązań może okazać się dla instytucji problematyczny, ponieważ wówczas mają one do dyspozycji mniej informacji. Dlatego właśnie nieraz można spotkać zjawisko polegające na powolnym budowaniu pozytywnej historii kredytowej – zaciąganiu niewielkich długów i spłacaniu ich w terminie, aby uzyskać odpowiednie wpisy.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.specjalnykredyt.pl/index.php?trackback/24

This post's comments feed