Kredyt gotówkowy - co weryfikuje bank?

Wstęp.

Bank udzielając kredytu gotówkowego podejmuje ryzyko związane z ewentualnymi problemami związanymi ze zwrotem pożyczonych pieniędzy. Dlatego każdy klient chcący zaciągnąć dług wobec banku zobowiązany jest przez przejście stosownych procedur weryfikujących zarówno teraźniejszą jak i przyszłą sytuację finansową swojego klienta.

Zdolność kredytowa a dochód.

Mianem zdolności kredytowej określana jest perspektywa, która przewiduje uregulowanie zarówno kapitału, jak i odsetek przez kredytobiorcę wobec instytucji bankowej, nie później niż do ustalonego w umowie kredytowej terminu, sprawdzić ją można na PortalBankowy.info. Inaczej mówiąc: tą “perspektywą” jest maksymalna kwota kredytu, która określana jest na podstawie danych zawartych we wniosku kredytowym, informacjach dostępnych w Biurze Informacji Kredytowej oraz rejestrach dłużników. Dodatkowo uwzględniają pewne czynniki, których to wartości mogą się nieznacznie różnić, zatem możliwa jest sytuacja iż, w banku A zdolność danego kredytobiorcy będzie większa lub mniejsza niż w banku B.

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na wysokość zdolności kredytowej jest dochód (netto). Instytucje bankowe uwzględniają zarówno jego wysokość oraz źródło, jak i okres pozyskiwania zatem do dochodów nie mogą zostać zaliczone, takie źródła jak czasowo ograniczona renta i praca lub premia co skutkuje niemożliwością skorzystania z oferty kredytowej. Sytuacja nie jest prosta, nawet w przypadku regularnych dochodów, z tego względu że banki uwzględniają rodzaj umowy o pracę. Klienci posiadający umowy o pracę na czas określony również mogą mieć problemy, w przypadku chęci podjęcia kredytu gotówkowego. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców prowadzących swoje działalności, bank zkoncentruje się na okresie czasowym ich funkcjonowania.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące są innym istotnym czynnikiem, mającym wpływ na zdolność kredytową. W przypadku klientów indywidualnych bank uwzględnia przede wszystkim wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego, które są zgodne ze wskazaniami Głównego Urzędu Statystycznego.

Do wydatków bieżących należy zaliczyć zobowiązania finansowe wobec innych instytucji bankowych, którymi są nie tylko spłacane pożyczki ale i również poręczenia kredytowe. Część banków wyraża zgodę na pominięcie wspomnianych zobowiązań, pod warunkiem ich zakończenia w najbliższym terminie (np. 1 miesiąca).

Przeszłość kredytowa Dla banku przeszłość kredytowa ewentualnego kredytobiorcy ma istotne znaczenie. Pracownicy instytucji bankowej mogą sprawdzić historię “zaradności” kredytowej nawet wiele lat wstecz. Nawet szczątkowe negatywne informacje mogą przyczynić się do zmniejszenia zdolności kredytowej, a powtarzające się wpisy dotyczące problemów z regularnym uregulowaniem długu mogą całkowicie sprawić, iż bank całkowicie odrzuci inicjatywę podjęcia kredytu przez klienta.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.specjalnykredyt.pl/index.php?trackback/22

This post's comments feed