Kredyt gotówkowy najważniejsze informacje

Jak się okazuje kredyt gotówkowy opiewa na znacznie mniejszą kwotę niż np. kredyt mieszkaniowy jednak generuje on sporo dodatkowych kosztów, aby poznać je wszystkie wejdź na 17bankow.com. Warto zatem wiedzieć na co najlepiej zwrócić uwagę decydując się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego, a pieniądze pożyczone od banku nie okazały się kosztownym dla nas kłopotem.

Zabezpieczenie kredytu Chyba wszystkie banki będą wymagały od nas minimalnego zestawu zabezpieczeń z reguły będzie to oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Niektóre instytucje będą wymagały jednak wykupienia dodatkowego ubezpieczenia spłaty kredytu, a wysokość składki będzie miała wpływ na warunki kredytu. Mogą zdarzyć się również kredytodawcy oczekujący od nas poręczyciela, bądź też współkredytobiorcy lub zabezpieczenia w postaci weksla in blanco czy blokady środków na rachunku. Na rynku dostępne są jeszcze inne możliwości jak specjalistyczne typy pożyczek gotówkowych zabezpieczonych zastawem rejestrowym na samochodzie.

Przeznaczenie kredytu gotówkowego Ten rodzaj kredytu możemy przeznaczyć na dowolny cel. I co więcej nie musimy informować banku o tym na co chcemy przeznaczyć pożyczone pieniądze. Może to być zarówno kupno samochodu, remont mieszkania, wakacje z rodziną czy spłatę wcześniejszych zadłużeń. Bank w żaden sposób nie kontroluje sposobu wykorzystywania środków przez kredytobiorcę.

Koszty kredytu gotówkowego W przypadku tego kredytu podobnie jak w przypadku innych, podstawowym kosztem kredytu będą odsetki. Bank poda nam oprocentowanie w skali roku. Inne koszty związane z opłatami dodatkowymi będą zależne od oferty banku. Prowizja za przyznanie kredytu będzie pobrana dopiero po wypłaceniu kredytu i może zostać do liczona do pierwszej rat, bądź też może zostać również rozłożona na raty.

Inną kategorią kosztów związanych z kredytem gotówkowym są ubezpieczenia. Te zabezpieczają przede wszystkim bank. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w zamian za otrzymaną od nas składkę mogą nawet zobowiązać się do spłaty naszego zadłużenia na wypadek śmierci, kalectwa lub niezdolności do pracy. Ubezpieczenie może mieć jeszcze szerszy charakter i mogą objąć także ryzyko utraty pracy i czasowej niezdolności do pracy.

Klientom którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczeni banki mogą zaproponować niższe oprocentowanie bądź też obniżenie prowizji. Jak się jednak okazuje taka operacja jest nie zawsze opłacalna. Koszt składki ubezpieczeniowej może być zdecydowanie wyższy niż korzyści związane z obniżonym oprocentowaniem kredytu gotówkowego.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie – RRSO Rzeczywista roczna stopa oprocentowanie czyli RRSO to nic innego jak odzwierciedlenie relacji pomiędzy kosztami które ponosi kredytobiorca a kwotą otrzymanego kredytu. Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia zarówno koszty odsetek jak i opłat przygotowawczych i innych dodatkowych opłat. RRSO bierze także pod uwagę wszystkie wartości przepływów finansowych które są związane ze spłatą kredytów w poszczególnych okresach trwania umowy kredytowej.

RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert kredytu z różnych banków z uwagi na to, że metodologia obliczania RRSO jest identyczna dla wszystkich banków.

Raty równe i malejące Jeżeli chodzi o wybór rat mamy tu możliwości zdecydowania się na raty równe bądź też raty malejące. Raty równe jak sama nazwa wskazuje są tej samej wysokości przez cały okres spłaty kredytu. Składa się na nie zarówno cały spłacany dług jak i odsetki i inne opłaty. Proporcje te zmieniają się wraz z czasem spłaty kredyt, najpierw spłacamy więcej odsetek a mniej kapitału a następnie odwrotnie

Raty malejące natomiast stają się coraz niższe wraz z upływem czasu. Składają się one ze stałej kwoty kapitału oraz odsetek naliczanych od pozostałych do spłaty zobowiązania. Raty malejące są zdecydowanie korzystniejsze, szybciej spłacamy kapitał i tym samym suma odsetek będzie niższa niż będzie to miało miejsce w przypadku rat równych.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.specjalnykredyt.pl/index.php?trackback/15

This post's comments feed