Kredyt odnawialny

Banki i inne podmioty oferują nam różne produkty jak debet czy kredyt odnawialny. Wiele osób produkty te traktuje tak samo, gdy tymczasem oba oferują inne warunki.

Cechy kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny jest połączony z rachunkiem osobistym. Z tego powodu ten kredyt jest traktowany jako część standardowego pakietu oferowanego przez bank. W takiej sytuacji bank udostępnia klientowi stale dostępny limit kredytowy o wskazanej wysokości. Limit kredytu odnawialnego jest dostosowany do salda rachunku i dochodów klienta.

Zalety kredytu odnawialnego

Do najlepiej ocenianej zalety tego kredytu zalicza się jego odnawialność, czyli możliwość korzystania z tej samej puli pieniędzy każdego miesiąca. Jest to możliwe bez konieczności ponownego przechodzenia procedury weryfikacyjnej czy kontrolującej nasz stan finansów. Ta forma kredytu posiada także cechę w postaci naliczania odsetek tylko od wykorzystanej części kredytu. To sprawia, że tak naprawdę płacimy tylko za pożyczoną kwotę. Niestety kredyt odnawialny posiada także wady. Przede wszystkim jest to kredyt pomyślany dla osób o dobrej historii rachunku osobistego. To sprawia, że skorzystają z niego osoby, których dochody mają charakter regularny. Natomiast już sama wysokość dochodu ma wpływ na wartość przyznanego limitu kredytowego. Dodatkowo jest to rodzaj kredytu przeznaczony dla osób odpowiedzialnych, którym stały dostęp do gotówki nie doprowadzi ich do nadmiernej rozrzutności.

Kredyt odnawialny podnosi saldo środków dostępnych na rachunku. Zabezpieczeniem są regularne wpływy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Przede wszystkim kredyt odnawialny może być przeznaczony na dowolnie wybrany cel, a pieniądze są dostępne na koncie przez cały czas razem z własnymi środkami. Zazwyczaj banki pozwalają na złożenie wniosku o podwyższenie limitu kredytowego. Bank nalicza odsetki tylko od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu i wyłącznie za okres wykorzystania tej kwoty. Natomiast klient ma możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanych przez bank pieniędzy. Zazwyczaj też nie trzeba pamiętać o jego przedłużeniu, gdyż wystarczające jest regularne zasilanie rachunku wpływami z wynagrodzenia, emerytury lub innych źródeł.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.specjalnykredyt.pl/index.php?trackback/4

This post's comments feed