Jak oceniać właściwie oferty chwilówek?

photo__19_.jpg Rynek kredytów krótkoterminowych rośnie, szczególnie w kanałach multimedialnej obsługi klienta. Chwilówka to produkt bardzo szczególny, ponieważ nie posiada jeszcze faktycznego odzwierciedlenia w normach prawnych. Przy udzielaniu chwilówek stosuje się wytyczne kodeksu cywilnego, a także z ustawy o kredycie konsumenckim. To duża różnica w porównaniu do banków detalicznych, gdzie dochodzi jeszcze prawo bankowe.

Co warto wiedzieć o chwilówkach?

Chwilówka to produkt spotykany w banku detalicznym, w instytucjach pozabankowych, w kasach oszczędnościowo – kredytowych. Przed zaciągnięciem gotówkowego kredytu krótkoterminowego warto sprawdzić, czy parabank posługuje się odpowiednimi zezwoleniami, czy ma potwierdzone opinie od dotychczasowych kredytobiorców, czy nie wprowadza do regulaminu klauzul niedozwolonych. Jeżeli nie wiesz, czy umowa z parabankiem jest właściwa lepiej skierować się do lokalnego rzecznika praw konsumenta. Możesz szybko skonsultować umowy lub po prostu zapytać, czy przeciwko danemu parabankowi nie toczy się postępowanie. Chwilówki w parabankach to produkty bez nadzoru KNF. Dla niektórych klientów to dość duże ryzyko, a dla innych ogromna szansa. Dlaczego? Brak nadzoru umożliwia większą elastyczność w obsłudze kredytobiorcy. Możesz otrzymać chwilówki nawet bez solidnej zdolności kredytowej. Przy stosunkowo niskich zarobkach jedynym rozwiązaniem na dodatkowe pieniądze jest tylko chwilówka. Przy pobieraniu chwilówki masz do czynienia z minimalnymi formalnościami. Wystarczy najczęściej potwierdzić dane osobowe przelewem na rachunek parabanku, a także dokładnie wypełnić wniosek online.

Krótki czas spłaty chwilówki to większe bezpieczeństwo ekonomiczne

Większość chwilówek spłacasz w okresie 30 – 45 dni. W niektórych parabankach stosuje się opcję jednorazowego przedłużenia spłaty chwilówki bez dodatkowych opłat. To bardzo dobra wiadomość, która nie zaburza zaufania między stronami nawet po wystąpieniu drobnych problemów ekonomicznych. Najlepsze chwilówki odnajdziesz za pośrednictwem multimedialnych porównywarek branżowych. Wiele parabanków rywalizuje dużymi promocjami, np. chwilówkami za zero złotych, bez kosztów pozaodsetkowych. Czy korzystasz z krótkoterminowych kredytów gotówkowych?

They posted on the same topic

Trackback URL : http://www.specjalnykredyt.pl/index.php?trackback/3

This post's comments feed