Friday, July 21 2017

Rodzaje kredytów

Kredyt to produkt bankowy w którym umowa zawarta zostaje w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą, którym może być zarówno osoba prywatna jak i firma. Umowa zobowiązuje bank do wypłacenia na rzecz kredytobiorcy określonej sumy pieniędzy którą kredytobiorca zobowiązuje się spłacić w określonym czasie oraz na ściśle określonych warunkach. Osoba zaciągająca kredyt jest również zobowiązana do tego aby przyznane jej pieniądze zostały przeznaczone na cel zgodnie z zawarta umową wraz ze spłatą całej kwoty wraz z prowizja i odsetkami. Na polskim rynku wyróżnić możemy bardzo szeroki wachlarz kredytów spośród których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Warto pamiętać również o tym, że zarówno wysokość kredytu jak i jego rodzaj powinny być dostosowane do naszych możliwości w taki sposób abyśmy mogli go bez problemu spłacać.

Continue reading...

Tuesday, June 6 2017

Kredyt odnawialny

Banki i inne podmioty oferują nam różne produkty jak debet czy kredyt odnawialny. Wiele osób produkty te traktuje tak samo, gdy tymczasem oba oferują inne warunki.

Cechy kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny jest połączony z rachunkiem osobistym. Z tego powodu ten kredyt jest traktowany jako część standardowego pakietu oferowanego przez bank. W takiej sytuacji bank udostępnia klientowi stale dostępny limit kredytowy o wskazanej wysokości. Limit kredytu odnawialnego jest dostosowany do salda rachunku i dochodów klienta.

Continue reading...

Tuesday, May 9 2017

Jak oceniać właściwie oferty chwilówek?

photo__19_.jpg Rynek kredytów krótkoterminowych rośnie, szczególnie w kanałach multimedialnej obsługi klienta. Chwilówka to produkt bardzo szczególny, ponieważ nie posiada jeszcze faktycznego odzwierciedlenia w normach prawnych. Przy udzielaniu chwilówek stosuje się wytyczne kodeksu cywilnego, a także z ustawy o kredycie konsumenckim. To duża różnica w porównaniu do banków detalicznych, gdzie dochodzi jeszcze prawo bankowe.

Continue reading...

page 2 of 2 -